किटाबचि

आनि रिङ्‌लाम्‍मा छेप्‍बालाक्‌ किटाबचि उयुङ्‌ग्‍वा पिडिएफ फाइलङि॥ Icon ङि खाडानिउङ्‌ किलिक्‌ चोगानुम्‌ हिट्‌नुङ्‌ पुयानुम्‌॥