नयाँ करार

Downloads: 
  • File icon लुकाको असल समाचार लूका
    Download View5.03 MB

यहाँ आठपहरिया भाषामा नयाँ करार लुकाको पुस्‍तक पिडिएफ फाइलमा छ डाउनलोड गरेर पढ्‌नु होला । यदि कुनै प्रश्‍नहरू छन्‌ भने हामीलाई सम्‍पर्क गर्नुहोला। धन्‍यवाद!