किटाबचि

Downloads: 
  • File icon लुका लुका 4
    Download View326.38 KB
  • File icon येसु पोङ्‌साना हिट्‌नुङ्‌ साब्‍दावालि
    Download View225.12 KB

आनि रिङ्‌लाम्‍मा छेप्‍बालाक्‌ किटाबचि उयुङ्‌ग्‍वा पिडिएफ फाइलङि॥ Icon ङि खाडानिउङ्‌ किलिक्‌ चोगानुम्‌ हिट्‌नुङ्‌ पुयानुम्‌॥

Bread.jpg