पुरानो माङ्‌हुप्‌

Downloads: 
  • File icon उत्‍पातिङिना छाप्‍लामा उत्पति
    Download View1.32 MB

उत्‍पातिङाना सोब्‍बे माखाक्‌ मुलि मुलि रिङ्‌चि आनुबाद चोगुमुङ्‌ टेहार चोगुएसुम्‍मे॥ ना PDF फाइलङि पुयानुम्‌ ए॥