आठपहरिया गीत

खुशीको कुरा

हाम्रो आठपहरिया जातिहरूको विचमा चलान चल्‍तिमा रहेको भाका र लय अनुसार केही गीतहरू बनाएको छौ । कुपया Icon मा गएर क्‍लीक गर्नुहोस्‌ अनि सुन्‍नुहोस्‌ साथै डाउनलोड पनि गर्न सक्‍नु हुनेछ । यसको बारेमा अरूलाई पनि बताउनुहोस्‌

Thumbnail image