आठपहरिया भिडियो

यहाँ आठपहरिया भाषामा भिडियोहरू छन्‌ click गरेर हेर्नु होला । यहाँ क्‍लिक्‌ गर्नुहोस्‌