साँस्‍कृतिक लुगा

आठपहरिया जातिको लुगा र गर गहना

 

यहाँ आठपहरिया जातिहरूको लुगा, गरगहन साथै बाजागाजाहरू भएको चित्रहरूको सालाइडसो राखिएको छ ।