नयाँ करार

यहाँ आठपहरिया भाषामा नयाँ करार लुकाको पुस्‍तक पिडिएफ फाइलमा छ डाउनलोड गरेर पढ्‌नु होला । यदि कुनै प्रश्‍नहरू छन्‌ भने हामीलाई सम्‍पर्क गर्नुहोला। धन्‍यवाद!