वास्‍ताविक जीवनको कथा

यहाँ आठपहरिया भाषामा लेखीएका वास्‍तविक जीवनमा आधारित कथाहरू  छन्‌ । PDF फाइल डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्‌ र सल्‍लाह सुझाब दिनुहोस्‌ ।