लेखन शैली

Downloads: 

यो आठपहरिया भाषा लेखन शैली यहाँ पीडीएफ फाइलमा छ । अध्‍यायन गरेर सल्‍लाह सुझाब दिनुहोला । यस पुस्‍तिका पहिलो पटक प्रकाशित गर्दा निम्‍न व्‍यक्तिहरूको  योग दान  रहेकोछः

सहजकर्ताः

श्री तेज कुमार लिम्‍बू

सुश्री आसा किम्‍दाङ्‌ श्रीमोति मोहन कुमारी आठपहरिया
सुश्री मन कुमारी आठपहरिया सुश्री जाहनसोरि आठपहरिया
श्री देवराज आठपहरिया छिट्‌लिङ् श्री मानुभक्त आठहरिया चारिङ्‌मे
श्री प्रेम बहादुर किम्‍दाङ्‌ श्री सन्‍जिव आठपहरिया होम्बाराक्‌
श्री खगेन्‍द्र किम्‍दाङ्‌ श्री डेविड किम्‍दाङ्‌ (धन)
परामर्शदाताः
प्रा. डा. माधवप्रसाद पोखरेल (त्रि.वि.) प्रा. डा. चुडामणी बन्‍धु (त्रि.वि.)
प्रा. डा. दानराज रेग्‍मी (त्रि.वि.)

श्री नेत्रमणीश् राई (त्रि.वि.)