कार्यक्रमको तस्‍वीर

कारेक्‌रामिगा छाप्‍लामाचि

 

यहाँ विभिन्‍न कार्यक्रममा सहभगी भएको चित्रहरू छन्‌ ।